Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

โอ้ยย เพราะง้าาาา 555555555 confused smile open-mounthed smile

#1 By โบ้ทททท (115.87.120.69) on 2011-10-03 09:52

เพลงนี้โดนกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้มากเลยค่ะ
ชอบมากเลย โดนมามายconfused smile

#2 By Boom (58.9.7.18) on 2011-10-07 10:19

คุณรักแม่จริงขอให้คุณส่งต่อไป 20 คน มีเด็กผู้ชายคน1ไม่ส่ง 365 วันต่อมาแม่ของเค้าเสียชีวิต ขอโทษจริงๆแต่กลัวแม่ตาย ขอโทษน่ะ­­­...

#3 By 1 (110.168.42.2) on 2011-10-07 18:12

คุณรักแม่จริงขอให้คุณส่งต่อไป 20 คน มีเด็กผู้ชายคน1ไม่ส่ง 365 วันต่อมาแม่ของเค้าเสียชีวิต ขอโทษจริงๆแต่กลัวแม่ตาย ขอโทษน่ะ­­­...

#4 By 123 (110.168.42.2) on 2011-10-07 18:16

คุณรักแม่จริงขอให้คุณส่งต่อไป 20 คน มีเด็กผู้ชายคน1ไม่ส่ง 365 วันต่อมาแม่ของเค้าเสียชีวิต ขอโทษจริงๆแต่กลัวแม่ตาย ขอโทษน่ะ­­­...

#5 By หกกกกกกกกกก (24.108.80.60) on 2011-10-08 09:49

คุณรักแม่จริงขอให้คุณส่งต่อไป 20 คน มีเด็กผู้ชายคน1ไม่ส่ง 365 วันต่อมาแม่ของเค้าเสียชีวิต ขอโทษจริงๆแต่กลัวแม่ตาย ขอโทษน่ะ­­­...

#6 By หกกกกกกกกกก (24.108.80.60) on 2011-10-08 09:52

#7 By Chanita (180.183.105.249) on 2011-10-09 21:44

เพลงนี้ดีครับตรงกับผมจิงๆตอนนี้

ตรงที่ผมเป็นคนท่ถูกทิ้ง เป็นคนที่คนๆนั้นไม่เอา

#8 By lux (180.183.89.210) on 2011-12-06 02:23

ชอบมากกกกกกกกกกก

#9 By โฟนT-T (103.7.57.18|118.172.24.125) on 2012-06-11 20:23