Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

เอานี่ปาย ลองเล่นดู ;’) ทดสอบสายตา~ +++++ ห้ามข้ามนะไม่งั้นสิ่งที่อธิษฐานไว้จะไม่เป็นจริง….. หา B (มีอยู่ 2 B)! > RRRRR > RRRRRBRRRRR > RRRRR > RRRRR > RRRRRBRRRRR > RRRRR > เมื่อหา B เจอ > หา 1 > IIIII > IIIII > IIIII > IIIII > IIIII > IIIII > IIIII > IIIII > IIIII1III > IIIII > IIIII > เมื่อหา 1 เจอ….. > หา 6 > 99999 > 99999 > 99999 > 99999 > 99999 > 99999 > 9999699999 > 99999 > 99999 > 99999 > 99999 > 99999 > เมื่อหา 6 เจอ… > หา N (หายากนิดๆ!!) > MMMMM > MMMMM > MMMMM > MMMMMNMMMMM > MMMMM > MMMMM > MMMMM > MMMMM > MMMMM > MMMMM > เมื่อหา N เจอ… > หา Q… > OOOOO > OOOOO > OOOOO > OOOOO > OOOOOQOOOOO > OOOOO > OOOOO > OOOOO > OOOOO > OOOOO > จงอธิษฐาน 2 ข้อ! > > > > >> > >>> > >>>> > >>>>> > >>>>> > >>>>> > >>>>> > >>>>> > >>>>> > >>>>> > >>>>> > >>>>> > >>>>> > >>>>> > > > > ดี เมื่ออธิษฐานเสร็จ มันก็จะเป็นจริง… > สิ่งที่คุณต้องทำคือ ส่งต่อให้คน 9 คน แล้วอธิษฐานจะเป็นจริง แต่ถ้าส่งให้คนเยอะๆนะมันก็จะเกิดขึ้นเร็ว^o^ ตอบ โทด ที ละ กัน แต่ อยาก ลองอะ (เค้าบอกต้องส่ง). ถ้าม่ายส่ง ต่อไปจะถูกสาบ โดยจะไม่มีคู่รักไป 10 ปี แล้วก็จะต้องส่งให้ 15 คน ภายใน 15 ช.ม ถ้าส่งครบ 15 คนแล้ว กด F6 แล้วก็จะมีชื่อของคนที่คุงรักขึ้นมา ไม่น่าเชื่อ…แต่จิง…ลองดิ แล้ว ก็ พุ่งนี้ตอนเย็น จะเป็นรักแรกของคุง จะด้ายรู้ว่าคัยเปนคนที่แอบชอบคุงอยู่

#1 By (183.89.78.51) on 2011-08-07 16:54

น่ารักดีอ่ะชอบ

#2 By (171.4.15.230) on 2011-08-19 18:21

#3 By (202.91.18.201) on 2011-11-16 22:34

#4 By (202.91.18.201) on 2011-11-16 22:35

#5 By (202.91.18.201) on 2011-11-16 22:35