Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

ที่1โว้ย เพราะดี

#1 By noname (58.11.47.94) on 2010-07-07 18:48

เรา รักเอก จิง ๆ นะ

แต่ความเปนจิงเราคบกันไม่ได้

เราก้อปวด จัย ...

#2 By รักตลอดปาย (183.89.162.34) on 2010-07-07 19:01

เจ๋ง งง ง ง งง อ่า

#3 By M3/5 KPP . (124.157.138.70) on 2010-07-07 19:02

เรารักเธอหมดจัยเลยนะ ...
แต่ถึงเธอจะไม่รักเราก็ตาม


#4 By ผู้ชายโล โล (125.26.90.111) on 2010-07-07 19:14

ช๊อบ บ บ บ บบ บ !!

เพราะมากค๊ ><

#5 By พอยซ์ ^^ (61.7.174.44) on 2010-07-07 19:18

เพลงนี้ ซี เสียงออกผู้หญิงเลยแฮะ

#6 By จริง ๆ (58.8.202.46) on 2010-07-07 19:29

เหมือนผู้หญิงมาก
เหมือน คนในเฟย์ฟางแก้ว
คนนึงอ่ะ ไม่รุชื่อ = =

เพราะดีน๊ะ ^ ^

#7 By 2ebirth (124.121.133.19) on 2010-07-07 19:39

เพราะอ่า..เราก็รัก..จิงๆนะ

#8 By artza (124.120.41.45) on 2010-07-07 19:40

thanksconfused smile

#9 By ซารางเฮ on 2010-07-07 19:40

เพ่เค้าเปงสาวหล่อ!!

#10 By ♣♠๛l3al3yPl๏y๛♠♣ (114.128.241.51) on 2010-07-07 19:42

รักซีอ่ะ .มากมายจ๊ ~

#11 By 555 (118.173.78.173) on 2010-07-07 19:54

สู้ๆ นะพี่ซี
พี่ซีทำได้อยู่แล้ว
big smile big smile big smile

#12 By ZZ (125.25.173.44) on 2010-07-07 20:23

ก้เพราะดี ^_Z question cry

#13 By ก้ผู้หญิง (110.164.234.113) on 2010-07-07 21:38

เหอๆๆๆตรงดีจังงงง
สับสนกะตัวเองเหมือนกันระหว่างเพื่อนกะแฟน ทุกวันนี่ต้องย้ำคำว่าเพื่อนไว้ในใจ เพื่อไม่ให้เพ้อใจไปรักเธอ ถึงแม้เธอจะคิดแค่เพื่อนก็เถอะ

#14 By namz (183.89.131.207) on 2010-07-07 21:47

ที่เธอเคยบอกว่ารักแค่เพื่อนหรือมากกว่าเพื่อน???

#15 By P7 (180.183.26.72) on 2010-07-07 22:01

ซึ้งมากมาย ตรงอ่ะ น้ามตากะลังจะไหล

ฮึกๆๆๆๆๆๆๆๆๆ กินใจอ่า

#16 By นู๋รั่ว (124.120.97.181) on 2010-07-07 22:28

ชอบซีจัง หล่อมาก

เพลงเพราะดีนะ^^cry

#17 By mild (125.27.117.150) on 2010-07-08 07:10

อยากมีตะเกียงวิเศษ
จะขอพร ให้ย้อนกลับไปเมื่อ 11 ปีก่อน

ขอไม่ให้ได้เจอกับคนอย่างเธออีก

จะได้ไม่เจ็บแบบนี้

การทีเราเป็น คนโง่มันเจ็บมากเลยนะ

#18 By คนโง่ (222.123.224.142) on 2010-07-08 11:10

โดนมักม๊าก คร๊า

ชอบ!!!! !! ! !

♥zeeโว๊ย

#19 By ร๊ากมากมาย (117.47.84.76) on 2010-07-08 11:31

เพราะมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆรักพี่ซีที่สู้ดดดดดดดดดดดดดดดbig smile

#20 By E^boomZii (222.123.10.177) on 2010-07-08 12:07

อ้ อ ม แ ข น มั น ว่ า ง เ ป ล่ า
แ ต่ ใ จ ชั้ น ก้ ยั ง เ ห มื อ น เ ก่ า
รั ก เ ท อ . . รั ก ห ม ด ทั้ ง หั ว ใจ
เ ป็ น แค่ ที่ พั ก ใ จ
ฉ า ก สุ ด ท้ า ย เ ท อ ก้ ต้ อ ง ไ ป
เ มื่ อ เ ท อ เ จ อ ใ ค ร ที่ ต้ อ ง ก า ร

*แ ต่ สิ่ ง ที่ ยั ง ส ง สั ย
เ ก็ บ ไ ม่ ไ ห ว ใ น ใ จ ชั้ น
คำ ที่ เ ท อ เ ค ย บ อ ก กั น
ชั้ น ไ ม่ ไ ด้ คิ ด ไ ป เ อ ง ใ ช่ ไ ห ม

**เ ท อ เ ค ย รั ก ชั้ น จิ ง ๆ รึ เ ป ล่ า
แ บ บ ที่ ชั้ น รั ก เ ท อ รึ เ ป ล่ า
เ มื่ อ ต อ น ที่ เ ร า อ ยู่ ข้ า ง ๆ กั น
แ ค่ มี เ รื่ อ ง นึ ง ที่ เ ท อ รู้ สึ ก ว่ า ลึ ก ๆ เ ร า เ ค ย รั ก กั น
ชั้ น จ ะ ข อ จำ ไ ว้ ทุ ก ล ม ห า ย ใ จ . .

เ ป็ น ไ ด้ เ ล ย ทุ ก อ ย่ า ง
เ ท อ กั บ ชั้ น เ ร า ค ง ไ ม่ ต่ า ง
ข อ เ พี ย ง ใ ห้ ชั้ น ทำ เ พื่ อ เ ท อ

****************************

#21 By : p (222.123.61.44) on 2010-07-08 13:01

รักเเหวน /8

#22 By ton (113.53.45.155) on 2010-07-08 18:25

เพราะคร้าาา

#23 By ploy (58.9.245.229) on 2010-07-08 19:01

ซีตอนยังไม่ได้เข้าวงการหล่อกว่าอีกง่าาาา

เสียดายลุคเดิม หล่อโฮกกกกกก!

#24 By noei (113.53.15.148) on 2010-07-08 19:03

รักซีที่สุดbig smile big smile big smile

#25 By kao (180.183.19.65) on 2010-07-08 20:05

ก็ แค่ ผม อยาก บอก รัก คน คน หนึ่ง ก็ เท่า เอง
แ ปาก มัน ไม่ กล้า ที่ จะ บอก

#26 By (114.128.17.40) on 2010-07-08 20:30

คน คน นั้น เค้า ชื่อ ว่า อ๋อม เค้า มา ให้ ความ หวัง กับ ผม ไว้ มาก มาย แล้ว เค้า ก็ ทิ้ง ผม ไป ง่าย ๆ เหมือน ไม่ มี อะ ไร เกิด ขึ้น น่า ขำ มาก ๆ ที่ ผม ก็ ยัง รัก เค้า คน นั้น

#27 By (114.128.17.40) on 2010-07-08 20:33

ลั๊คเพ่ซีเท่สู๊ดเรยง่า
เมื่อรั๋ยจารับแอดอ่า ><"//
แงๆๆๆ ToT
เทอร์เคยลั๊คชั๊ลจิงๆรึเปล่า

#28 By -- (118.173.166.25) on 2010-07-08 21:12

ชอบ มัก มาก อ่ะcry

#29 By ชมพู่ (58.11.1.28) on 2010-07-08 22:53

โดนจิงๆๆ ...

เทอรักชั้ลจิงๆหรือเปล่า ?
ปวดใจชิบ!

#30 By เนย (118.173.204.15) on 2010-07-08 23:00

นายเคยรักเราจิงหรือเปล่า

เรายังรักนายเหมือนเดิมนะ

แต่เราไม่รู้ว่านายจะรู้สึกกับเราเหมือนเดิมหรือป่าว

#31 By คนที่รักนายตลอด (118.172.120.50) on 2010-07-09 16:52

อ้อมแขนมันว่างเปล่า แต่ใจฉันก็ยังเหมือนเก่า รักเธอ รักหมด ทั้งหัวใจ
เป็นแค่ที่พักใจ แต่สุดท้ายเธอก็ต้องไป เมื่อเธอเจอใครที่ต้องการ
แต่สิ่งที่ยังสงสัยเก็บไม่ไหวในใจฉัน
คำที่เราเคยบอกกันฉันไม่ได้คิดไปเองใช่ไหม

*เธอเคยรักฉันจริงๆรึเปล่า แบบที่ฉันรักเธอรึเปล่า
เมื่อตอนที่เราอยู่ข้างๆกัน
แค่มีเรื่องนึงที่เธอรู้สึกว่าลึกๆเราเคยรักกันฉันจะขอเธอ ไว้ทุกลมหายใจ

**จำได้เลยทุกอย่างเธอกับฉันเราคงไม่ต่างขอเพียงให้ฉัน ทำเพื่อเธอ
แต่สิ่งที่ยังสงสัยเก็บไม่ไหวในใจฉัน
คำที่เราเคยบอกกันฉันไม่ได้คิดไปเองใช่ไหม


*เธอเคยรักฉันจริงๆรึเปล่า แบบที่ฉันรักเธอรึเปล่า
เมื่อตอนที่เราอยู่ข้างๆกัน
แค่มีเรื่องนึงที่เธอรู้สึกว่าลึกๆเราเคยรักกันฉันจะขอเธอ ไว้ทุกลมหายใจ

*เธอเคยรักฉันจริงๆรึเปล่า แบบที่ฉันรักเธอรึเปล่า
เมื่อตอนที่เราอยู่ข้างๆกัน
แค่มีเรื่องนึงที่เธอรู้สึกว่าลึกๆเราเคยรักกันฉันจะขอเธอ ไว้ทุกลมหายใจ

#32 By nun kapie3 (125.27.187.33) on 2010-07-09 18:29

เพลงนี้มันน่าเอาลงออดิชั่น

เพราะชาวออดิชั่นก็ตรงกะพวกเขา

เเละตรงกะผมด้วย

เเหมวานนานได้กอดซีก้วย

เเถบเอาดอกไม้ไปไห้ด้วยcry

ดีไจจัง

#33 By k (125.27.108.187) on 2010-07-09 18:34

ก้องั้นๆๆๆๆแหละ sad smile sad smile sad smile

#34 By พะเยา (119.42.122.193) on 2010-07-09 21:05

เพลงเพราะมากค่ะชอบอ่ะquestion open-mounthed smile big smile cry
ชอบzeeที่สู๊ดดดดดดดดดดsurprised smile surprised smile

#35 By (124.157.226.217) on 2010-07-10 13:22

ฉันรัก..แต่เธอทำเป็นไม่รักเลยทำให้เราทั้งคู่เสียใจ..

#36 By (124.122.197.16) on 2010-07-10 18:51

#37 By ไพรนย (118.172.8.212) on 2010-07-11 10:14

อ้อมเเขนมันว่างปาว เเต่ใจฉันก้อยังเหมือนเดิม รัเท รัก หมด ทั้งใจ...(ชอบ)

#39 By np to jj (124.122.23.30) on 2010-07-11 17:04

ส่วนผมผมรักคยๆหนึ่งตอนแรกเขาก็เหมือนมีใจ
แต่ที่สุดเขาก็มีแฟนตอนแรกผมก็เศร้าเหมือนกัน
แต่หลังก็รู้ศึกทำใจไม่ค่อยได้
ผมอยากให้เขาเลิกกับแฟนเขาแต่ผมก็อยากให้เขามีความสุขกับคนที่เขารักและคนที่รักเขาผมเห็นเขามีความสุขผมก็สุขตาม
สุขแบบเจ็บๆหัวใจก็มีรอยร้าวเล็กๆ
อยากร้องให้ชีวิตผมก็คงเหมือนเพลงนี้
ผมก็อยากถามเขาสักครั้งว่าเขารักผมไหม

#40 By bes (222.123.79.107) on 2010-07-11 21:04

ชอบเพลงนี้อ่ะ

เพราะดี ... ง่ายๆ แต่เหงาก้อเพราะนะ
ง่ายๆ ก้อคือ อไลที่เป็น ซี ชอบหมด !555


คลั่งเรยก้อว่าได้.. อิอิquestion

#41 By น้ำผึ้ง ๆ^^ (180.183.248.24) on 2010-07-11 23:15

รักคนร้องมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก มากจนไม่รู้จะบรรยายรักมากกกกกกกกกกกกกกกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ รักพี่ซี Zeeมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

#42 By num (112.142.198.218) on 2010-07-12 10:12

รักจริงแน่นอนค่ะ รักพี่ซีจังเลยค่ะ ไม่ว่าพี่ซีจะเป็นอย่างไงก็ตามก็ยังจะรักอยู่อย่างนี้เหละbig smile

#43 By น้ำ (112.142.198.218) on 2010-07-12 10:19


พี่ซีร้องเพลงใหน
ก็เพราะหมดแหละค่ะก็ในเมื่อหนูชอบพี่ซีมากๆเลยแต่ว่าต้องชอบอยู่ใกลๆค่ะเพราะหนูอยู่ใกล บอกได้แค่ว่าอยู่ ภาคเหนือ หนูรู้จักพี่แต่พี่ไม่รู้จักหนู
คิดแล้วมันปวดใจมากๆเลยค่ะ แต่สุดท้ายที่จะบอกคือ..หนูรักพี่ซีนะรักมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#44 By น้ำ คนเดิม (112.142.198.218) on 2010-07-12 11:22

เพราะ มากๆๆ

#45 By nongningnhong (125.25.0.120) on 2010-07-12 15:59

ชอบพี่ซีมากเลยนะค่ะ
หนูเห็นพี่ซีแล้วอยากมีแฟนเป็นทอมเลยค่ะ

#46 By ฟ้านะค่ะ (125.26.207.172) on 2010-07-12 17:50

IธOIค€ รักฉันจริงรึเปล่า หรือแค่หลอกลวง

#47 By --ปปปปปปปปปป (117.47.39.224) on 2010-07-12 20:50

1เดือนแล้วนะที่เราเลิกกัน

แต่ก้อยังรักเทออยุทั้งๆที่เทอก้อไม่ต้องการ

#48 By rloveb (158.108.76.157) on 2010-07-13 12:59

ไม่รุว่า \\\"เคยรักกันรึป่าว\\\" วันนิ๊ขอโทดทิ่ทำหั้ยโมโห !!
ไอ้นั่นมันคือ คัย ? ทำไมมันอยู่ข้างเทอ ?
มั่ยชั่ยอิจฉา แต่ มั่ยชอบหั้ยคัยหยุ่ใกล้ !!
ชั้นรักของชั้น ,, ชั้นหวงเทอน้ะ *
วันนี้มือซ้น เทอก้มั่ยแคร์
มั่ยว่ากัน ,, อยากหั้ยรุ้ ?
รักเทอจิง ๆ เถิงเทอรักเค้าก้เถอะ
ชั้นรอเทอกับมา !big smile

#49 By My FP (124.157.152.58) on 2010-07-13 14:28

เราชอบเพื่อนตัวเองอ่ะ(ห้องเดียวกัน)


แร้วก้อชอบเพื่อนเราอีกคนด้วย(อยุคนละห้อง)


ชอบอยุ2คน


ทามไงดีอ่ะแต่เพื่อนที่อยุในห้องเราที่เราชอบมีแฟนแร้ว


เจ็บอ่ะเวลาที่เหนเทอกับเค้าอยุด้วยกัน


เส้าว่ะ cry cry cry

#50 By หุหุหุหุ (58.9.44.125) on 2010-07-13 19:25

เนื้อเพลงเพราะมากเรยอ่ะ

แต่ซีร้องไม่ค่อยเพราะเท่าไรอ่า

แต่ไม่เปนรายยชอบบdouble wink double wink

#51 By โย่วๆ (180.183.24.91) on 2010-07-13 22:26