MV เพลง เริ่มจากร้อย - Pink

posted on 02 Jan 2006 17:23 by bignose  in Music

credit: Monster Music

เกิดอะไรกับเธอถึงเป็นอย่างนี้
จากความรักให้ฉันที่เริ่มจากร้อย
ค่อยๆทำหล่นหาย เลือนหายไปตามเวลา
และไม่นานคงสูญสิ้นไป

เคยทุ่มเทความรักให้ฉันหมดใจ
สิ่งที่เธอให้ฉันมากมายก็รู้
เธอมาทำให้รักของฉันที่เริ่มจากศูนย์
มันเพิ่มขึ้นทุกวันจนเต็มดวงใจ

รักเธอเริ่มจากร้อย นับวันนานไปยิ่งน้อยลง
ฉันต้องทนเจ็บช้ำเฝ้าดูความรักที่สวนทาง
ฉันอยู่อย่างอ้างว้าง เจ็บปวดใจและเหงาเกินทน
ความรักเธอหมดลง วันที่ฉันรักหมดใจ

ช่วยบอกหน่อยได้ไหม ต้องทำอย่างไร
กับตัวตนที่แท้ของเธอแบบนี้
เมื่อเธอได้หมดแล้ว หมดแล้วก็ไม่ใยดี
เธอช่วยบอกวิธีให้ฉันทำใจ

รักเธอเริ่มจากร้อย นับวันนานไปยิ่งน้อยลง
ฉันต้องทนเจ็บช้ำเฝ้าดูความรักที่สวนทาง
ฉันอยู่อย่างอ้างว้าง เจ็บปวดใจและเหงาเกินทน
ความรักเธอหมดลง วันที่ฉันรักหมดใจ

ใจดวงนี้ จะทนได้เท่าไร
หัวใจแตกสลาย ที่แท้เธอแค่มาทำให้รักเธอ เธอก็ทิ้งไป
ฉันอยู่อย่างอ้างว้าง เจ็บปวดใจและเหงาเกินทน
ความรักเธอหมดลง วันที่ฉันรักหมดใจ

credit:

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

เพลงนี้ชอบมากกกกกกกกก

#1 By ♡ ♥ giBbiO's woRld ♥ ♡ on 2006-01-02 18:22

ชอบเจ้าค่ะ

#2 By มดส้มจ่อย on 2006-01-02 18:59

น้องมดฯ หายไปเลยนะ happy new year จ้ะ

#3 By เพลงใหม่ on 2006-01-02 19:04

ชอบเพลงนี้เหมือนกันครับ
เพลงเน้โดนมากๆ

#5 By ตี๋กล้วยปิ้ง (125.24.3.153) on 2006-01-02 23:05

โดนด้วยคนค่ะ...T_T

#6 By บี (70.225.44.236) on 2006-01-04 08:28

นักร้องนำ "เท่" มั่กๆ

#7 By เพลงใหม่ on 2006-01-05 23:00

พระเอกmvชื่อไรอ่ะคะ หน้าเหมือนแบงค์ ปวริศ มักๆ แต่คนนี้หล่อกว่า

#8 By เหมียว (210.246.168.194) on 2006-02-27 18:28

พระเอกmvชื่อไรอ่ะคะ หน้าเหมือนแบงค์ ปวริศ มักๆ แต่คนนี้หล่อกว่า

#9 By เหมียว (210.246.168.194) on 2006-02-27 18:31

พระเอกmvชื่อไรอ่ะคะ หน้าเหมือนแบงค์ ปวริศ มักๆ แต่คนนี้หล่อกว่า

#10 By เหมียว (210.246.168.194) on 2006-02-27 18:37

พระเอก mv ชื่อไร หน้าเหมือนแบงค์ปวริศจัง

#11 By (210.246.168.194) on 2006-02-27 18:49

พระเอกmv ชื่อไรอ่ะ หน้าเหมือนแบงค์ปวริศเลย

#12 By (210.246.168.194) on 2006-02-27 18:50

พระเอกmv ชื่อไรอ่ะ หน้าเหมือนแบงค์ปวริศเลย

#13 By muo (210.246.168.194) on 2006-02-27 18:51

#14 By (124.121.62.221) on 2007-02-21 19:46

โดนมากมายอ้ะ

#15 By Qsiar on 2007-04-16 22:57

ซึ้งมากเลยอ่ะmvนี้แบบว่าน้ำตาล่วงอ่ะ

#16 By แพท (58.10.225.183) on 2007-04-29 14:12

ชอบมาก....คะ
+5555

#17 By มี่มี่ (125.24.47.51) on 2007-05-02 11:20

ชอบพี่นนนะร้ตัวป่ะ
เด็กมิดโชด

#18 By มีมี่ (58.8.135.215) on 2007-05-15 12:25

ชอบพี่นนนะร้ตัวป่ะ
เด็กมิดโชด

#19 By มีมี่ (58.8.135.215) on 2007-05-15 12:25

=v[,kd

#20 By (222.123.163.46) on 2007-06-02 16:47

คื อ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง กั น แ ล ะ กั น
คื อ ค ว า ม ฝั น ข อ ง ใ จ แ ล ะ ใ จ
คื อ ทุ ก สิ่ ง ที่ ใ ห้ แ ล ะ ใ ห้
คื อ รั ก จ า ก ใ จ ที่ ไ ม่ มี วั น เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

#21 By ncha_แสนรัก (58.147.88.184) on 2007-06-21 23:08

รั ก คื อ รั ก จ า ก ใ จ ใ ช่ คำ พู ด
รั ก คื อ ก า ร พิ สู จ น์ ที่ มี ค่ า
รั ก คื อ รั ก แ ม้ ล่ ว ง ผ่ า น ก า ล เ ว ล า
รั ก คื อ ค ว า ม ศ รั ท ธ า ที่ มั่ น ค ง

#22 By ncha_แสนรัก (58.147.88.184) on 2007-06-21 23:11

ค ว า ม รั ก ที่ ยิ่ ง ใ ห ญ่ ม า จ า ก ใ จ ที่ ซื่ อ ต ร ง
ค ว า ม รั ก ที่ มั น ค ง ม า จ า ก รั ก ที่ จ ริ ง ใ จ

#23 By ncha_แสนรัก (58.147.88.184) on 2007-06-21 23:15

ไม่ ว่ า เ ธ อ จ ะ อ ยู่ ส่ ว น ไห น ข อ ง โ ล ก ใ บ นี้
ใ ห้ เ ชื่ อ เ ถ อ ะ ว่ า ค ว า ม รู้ สึ ก ดี ๆ จ ะ ไ ป ถ า ม ห า
จ ะ ม อ ง เ ห็ น ไ ด้ ห รื อ ไ ม่ ด้ ว ย ส าย ต า
ภ าพ ข อ ง เ ธ อ จ ะ ชั ด เ จ น ทุ ก เ ว ล า ใ น หั ว ใ จ...

#24 By ncha_แสนรัก (58.147.88.184) on 2007-06-21 23:20

เกลียดมาย203 7 ร.รนวมินทราชูทศ พายัพ

#25 By (222.123.71.87) on 2007-07-10 18:04

สัญญาณคู่แท้
1. เวลานึกถึงเค้า เค้าจะโทรมาพอดี หรือไม่ก้อโผล่มา
2. เวลามองหน้ากันใจจะเหมือนโดนอารายบางอย่างสะกดจิต
3.เวลาเราอยากได้ใครสักคนมาเป็นเพื่อนเค้าก้อจะโผล่มาพอดี
4.ครั้งแรกที่เจอกันจะรู้สึกว่าเคยเจอกันมาก่อน แต่นึกไม่ออกว่าใคร
5.เวลาอยู่กับเค้าเราจะไม่รู้สึกเกร็งแต่จะรู้สึกดีที่สุด
คนที่อ่านกระทู้นี้ต้องเอาไปโพสไม่งั้นเธอจะต้องมนตราน่ากลัวมาก
แต่ต้องโพสแค่5 อันแล้วคุณจะพบกับสิ่งอัศจรรย์บางอย่าง
นี่เรื่องจริงนะ

#26 By -มีแฟนแล้ว- (125.24.249.9) on 2007-07-12 18:34

#27 By (203.113.17.174) on 2007-07-19 10:20

#28 By (203.113.17.174) on 2007-07-19 10:20

#29 By (203.113.17.174) on 2007-07-19 10:20

สัญญาณคู่แท้
1.เวลานึกถึงเค้าๆจะโทรมาพอดีหรือไม่ก้อโผล่มา
2.เวลามองหน้ากันใจจะเหมือนโดนอารยบางอย่างสะกดจิต
3.เวลาเราอยากได้ใครสักคนมาเป็นเพื่อนเค้าก้อจะโผล่มาพอดี
4.ครั้งแรกที่เจอกันจะรู้สึกว่าเคยเจอกันมาก่อนแต่นึกไม่ออกว่าใคร
5.เวลาอยู่กับเค้าเราจะไม่รู้สึกเกร็งแต่จะรู้สึกดีที่สุด

#30 By น่ารัก (203.113.67.167) on 2007-07-20 19:04

ชอบมากเหมือนชีวิตจริงเลย

#31 By -_- (203.113.45.196) on 2007-07-26 17:45

สัญญาณคู่แท้
1. เวลานึกถึงเค้า เค้าจะโทรมาพอดี หรือไม่ก้อโผล่มา
2. เวลามองหน้ากันใจจะเหมือนโดนอารายบางอย่างสะกดจิต
3.เวลาเราอยากได้ใครสักคนมาเป็นเพื่อนเค้าก้อจะโผล่มาพอดี
4.ครั้งแรกที่เจอกันจะรู้สึกว่าเคยเจอกันมาก่อน แต่นึกไม่ออกว่าใคร
5.เวลาอยู่กับเค้าเราจะไม่รู้สึกเกร็งแต่จะรู้สึกดีที่สุด
คนที่อ่านกระทู้นี้ต้องเอาไปโพสไม่งั้นเธอจะต้องมนตราน่ากลัวมาก
แต่ต้องโพสแค่5 อันแล้วคุณจะพบกับสิ่งอัศจรรย์บางอย่าง
นี่เรื่องจริงนะ


#32 By tgh (124.121.151.229) on 2007-07-29 11:10

[bสัญญาณคู่แท้
1. เวลานึกถึงเค้า เค้าจะโทรมาพอดี หรือไม่ก้อโผล่มา
2. เวลามองหน้ากันใจจะเหมือนโดนอารายบางอย่างสะกดจิต
3.เวลาเราอยากได้ใครสักคนมาเป็นเพื่อนเค้าก้อจะโผล่มาพอดี
4.ครั้งแรกที่เจอกันจะรู้สึกว่าเคยเจอกันมาก่อน แต่นึกไม่ออกว่าใคร
5.เวลาอยู่กับเค้าเราจะไม่รู้สึกเกร็งแต่จะรู้สึกดีที่สุด
คนที่อ่านกระทู้นี้ต้องเอาไปโพสไม่งั้นเธอจะต้องมนตราน่ากลัวมาก
แต่ต้องโพสแค่5 อันแล้วคุณจะพบกับสิ่งอัศจรรย์บางอย่าง
นี่เรื่องจริงนะ][/b]

#33 By fb (124.121.151.229) on 2007-07-29 11:10

#34 By p (124.121.151.229) on 2007-07-29 11:10

สัญญาณคู่แท้
1. เวลานึกถึงเค้า เค้าจะโทรมาพอดี หรือไม่ก้อโผล่มา
2. เวลามองหน้ากันใจจะเหมือนโดนอารายบางอย่างสะกดจิต
3.เวลาเราอยากได้ใครสักคนมาเป็นเพื่อนเค้าก้อจะโผล่มาพอดี
4.ครั้งแรกที่เจอกันจะรู้สึกว่าเคยเจอกันมาก่อน แต่นึกไม่ออกว่าใคร
5.เวลาอยู่กับเค้าเราจะไม่รู้สึกเกร็งแต่จะรู้สึกดีที่สุด
คนที่อ่านกระทู้นี้ต้องเอาไปโพสไม่งั้นเธอจะต้องมนตราน่ากลัวมาก
แต่ต้องโพสแค่5 อันแล้วคุณจะพบกับสิ่งอัศจรรย์บางอย่าง
นี่เรื่องจริงนะ


#35 By fh (124.121.151.229) on 2007-07-29 11:10

#36 By (124.121.151.229) on 2007-07-29 11:11

สัญญาณคู่แท้
1. เวลานึกถึงเค้า เค้าจะโทรมาพอดี หรือไม่ก้อโผล่มา
2. เวลามองหน้ากันใจจะเหมือนโดนอารายบางอย่างสะกดจิต
3.เวลาเราอยากได้ใครสักคนมาเป็นเพื่อนเค้าก้อจะโผล่มาพอดี
4.ครั้งแรกที่เจอกันจะรู้สึกว่าเคยเจอกันมาก่อน แต่นึกไม่ออกว่าใคร
5.เวลาอยู่กับเค้าเราจะไม่รู้สึกเกร็งแต่จะรู้สึกดีที่สุด
คนที่อ่านกระทู้นี้ต้องเอาไปโพสไม่งั้นเธอจะต้องมนตราน่ากลัวมาก
แต่ต้องโพสแค่5 อันแล้วคุณจะพบกับสิ่งอัศจรรย์บางอย่าง
นี่เรื่องจริงนะ


#37 By (124.121.151.229) on 2007-07-29 11:11

สัญญาณคู่แท้
1. เวลานึกถึงเค้า เค้าจะโทรมาพอดี หรือไม่ก้อโผล่มา
2. เวลามองหน้ากันใจจะเหมือนโดนอารายบางอย่างสะกดจิต
3.เวลาเราอยากได้ใครสักคนมาเป็นเพื่อนเค้าก้อจะโผล่มาพอดี
4.ครั้งแรกที่เจอกันจะรู้สึกว่าเคยเจอกันมาก่อน แต่นึกไม่ออกว่าใคร
5.เวลาอยู่กับเค้าเราจะไม่รู้สึกเกร็งแต่จะรู้สึกดีที่สุด
คนที่อ่านกระทู้นี้ต้องเอาไปโพสไม่งั้นเธอจะต้องมนตราน่ากลัวมาก
แต่ต้องโพสแค่5 อันแล้วคุณจะพบกับสิ่งอัศจรรย์บางอย่าง
นี่เรื่องจริงนะ
#38 By (124.121.151.229) on 2007-07-29 11:11

ฟังไม่ได้อ่ะ

#39 By แฟนพี่โอม (125.27.113.115) on 2007-07-29 18:25

#40 By TOOK (203.146.104.32) on 2007-08-09 18:22

สัญญาณคู่แท้
1.เวลานึกถึงเค้า เค้าจะโทรมาพอดี หรือไม่ก้อโผล่มา
2.เวลามองหน้ากันใจจะเหมือนโดนอารายบางอย่างสะกดจิต
3.เวลาเราอยากได้ใครสักคนมาเป็นเพื่อนเค้าก้อจะโผล่มาพอดี
4.ครั้งแรกที่เจอกันจะรู้สึกว่าเคยเจอกันมาก่อน แต่นึกไม่ออกว่าใคร
5.เวลาอยู่กับเค้าเราจะไม่รู้สึกเกร็งแต่รู้สึกดีที่สุด

#41 By คนที่กำลังโดนแฟนสวมเขา (222.123.89.145) on 2007-08-14 20:54

เครียดมากเลยต้องนี้แฟนเราเปลี่ยนไป เหมือนมันกำลังมีคนอื่น แต่ก้อเหมือนว่ามันกั๊กเรา ไม่ยอมให้เรามีคนอื่นเลย แต่เราก้อยังรักเค้าอยู่ จะทัมงัยดีอ่ะ คัยก้อได้ช่วยฉันที

#42 By คนที่กำลังโดนแฟนสวมเขา (222.123.89.145) on 2007-08-14 21:00

เพลงเพราะมากเลยเอ็มวีมิวสิกนี้เหมือนชีวติจริงหนูเลยและความหมายเพลงนี้โดนใจเลย "พอได้แล้วเลิก"

#43 By หมิว;จิ๋ว (58.11.24.93) on 2007-08-17 15:55

รุสึกว่าตรงดับชีวิตจริงเรยอ้ะคร๊ะ
ช้ำจัยว้ะ มีคนมาทัมกะเราแบบนี้

รับไม่ได้แต่ก้ยังรักเค้าอยุเรย

#44 By F_h-A_n-J_a on 2007-09-02 00:52

สันยานคู่แท้
1.เวลานึกถึงเขาเขาจะโทมาหรือโพล่มาพอดี
2.เวลามองหน้ากันใจเหมือนโดนอารัยสะกดไว้
3.เวลาเราอยากได้คัยสักคนมาเปนเพื่อนเขาจะโพล่มาพอดี
4.ครั้งแรกที่เจอรุสึกเหมือนว่าเคยเจอกัลมาก่องแต่ม่ายรุว่าที่ไหน
5.เวลาอยุ่ก่าเขาม่ายรุสึกแกร่งแต่รุสึกดี
คัยีท่อ่านกระทู้นี้ต้องเอาไปดพสอีก5กระทู้ม่ายงั้นคุนจาเจอมนตราที่น่ากลัว
ถ้าคุนไปโพสคุนจาเจอแต่สิ่งดีๆๆที่น่าอัศจรรย์

#45 By น้ามโฝนนนนนนน (202.91.19.205) on 2007-09-20 11:27

สันยานคู่แท้
1.เวลานึกถึงเขาเขาจะโทมาหรือโพล่มาพอดี
2.เวลามองหน้ากันใจเหมือนโดนอารัยสะกดไว้
3.เวลาเราอยากได้คัยสักคนมาเปนเพื่อนเขาจะโพล่มาพอดี
4.ครั้งแรกที่เจอรุสึกเหมือนว่าเคยเจอกัลมาก่องแต่ม่ายรุว่าที่ไหน
5.เวลาอยุ่ก่าเขาม่ายรุสึกแกร่งแต่รุสึกดี
คัยที่อ่านกระทู้นี้ต้องเอาไปดพสอีก5กระทู้ม่ายงั้นคุนจาเจอมนตราที่น่ากลัว
ถ้าคุนไปโพสคุนจาเจอแต่สิ่งดีๆๆที่น่าอัศจรรย์

#46 By น้ามโฝนนนนนนน (202.91.19.205) on 2007-09-20 11:28

สันยานคู่แท้
1.เวลานึกถึงเขาเขาจะโทมาหรือโพล่มาพอดี
2.เวลามองหน้ากันใจเหมือนโดนอารัยสะกดไว้
3.เวลาเราอยากได้คัยสักคนมาเปนเพื่อนเขาจะโพล่มาพอดี
4.ครั้งแรกที่เจอรุสึกเหมือนว่าเคยเจอกัลมาก่องแต่ม่ายรุว่าที่ไหน
5.เวลาอยุ่ก่าเขาม่ายรุสึกแกร่งแต่รุสึกดี
คัยีท่อ่านกระทู้นี้ต้องเอาไปดพสอีก5กระทู้ม่ายงั้นคุนจาเจอมนตราที่น่ากลัว
ถ้าคุนไปโพสคุนจาเจอแต่สิ่งดีๆๆที่น่าอัศจรรย์

#47 By น้ามโฝนนนนนนน (202.91.19.205) on 2007-09-20 11:29

สันยานคู่แท้
1.เวลานึกถึงเขาเขาจะโทมาหรือโพล่มาพอดี
2.เวลามองหน้ากันใจเหมือนโดนอารัยสะกดไว้
3.เวลาเราอยากได้คัยสักคนมาเปนเพื่อนเขาจะโพล่มาพอดี
4.ครั้งแรกที่เจอรุสึกเหมือนว่าเคยเจอกัลมาก่องแต่ม่ายรุว่าที่ไหน
5.เวลาอยุ่ก่าเขาม่ายรุสึกแกร่งแต่รุสึกดี
คัยีท่อ่านกระทู้นี้ต้องเอาไปดพสอีก5กระทู้ม่ายงั้นคุนจาเจอมนตราที่น่ากลัว
ถ้าคุนไปโพสคุนจาเจอแต่สิ่งดีๆๆที่น่าอัศจรรย์

#48 By น้ามโฝนนนนนนน (202.91.19.205) on 2007-09-20 11:30

สันยานคู่แท้
1.เวลานึกถึงเขาเขาจะโทมาหรือโพล่มาพอดี
2.เวลามองหน้ากันใจเหมือนโดนอารัยสะกดไว้
3.เวลาเราอยากได้คัยสักคนมาเปนเพื่อนเขาจะโพล่มาพอดี
4.ครั้งแรกที่เจอรุสึกเหมือนว่าเคยเจอกัลมาก่องแต่ม่ายรุว่าที่ไหน
5.เวลาอยุ่ก่าเขาม่ายรุสึกแกร่งแต่รุสึกดี
คัยีท่อ่านกระทู้นี้ต้องเอาไปดพสอีก5กระทู้ม่ายงั้นคุนจาเจอมนตราที่น่ากลัว
ถ้าคุนไปโพสคุนจาเจอแต่สิ่งดีๆๆที่น่าอัศจรรย์

#49 By น้ามโฝนนนนนนน (202.91.19.205) on 2007-09-20 11:31

โดนเลย......แฟนเริ่มเปลี่ยนปาย

#50 By ฟ้าจัง (125.25.238.48) on 2007-09-22 15:46